» recenzii

Motto

"Lasa cititul, ca mai trebuie dale de pus pe trotuar!"-urla un maistru la un tanar. raspunsul:"pai, asta fac, pun dale". "Unde?". "Imi pavez drumul cu dale culturale", raspunse tanarul.

Share

Omul Emil Proşcan este cunoscut în Prahova ca un om politic, nicidecum ca un scriitor. Pasiunea lui pentru cultură şi frumosul literal datează încă din anii adolescenţei, când lumea filmului l-a răpit, pentru puţin timp, din lumea cuvintelor. Deşi scrie poezii sau proză de mai mulţi ani, de-abia anul trecut munca sa literară s-a încununat cu tipărirea unei cărţi: „Labirintul oglinzilor”. Scriitorul Proşcan are meritul pentru ieşirea, parţială, din tiparul aşa-zişilor scriitori prahoveni, epigonii de azi ai lui Eminescu sau Nichita. „Labirintul oglinzilor” este format din patru capitole: „Cu inima printre cuvinte” (interviuri), „Roua paşilor desculţi” (proză), „La streaşina gândului” (editoriale, care au putut fi citite în „Fereastra” sau „Poştalionul”) şi „Cupola visului” (poezii). „Cupola visului”, capitolul pe care îl vom prezenta din volumul „Labirintul oglinzilor”, cuprinde poezii scurte ca dimensiune, realizate cu versuri libere, care îl definesc pe Emil Proşcan nu numai ca poet, dar şi ca narator. Cuvinte simple, care adunate într-un vers dă un sentiment devastator al unei trăiri efemere, în care fericirea este doar o cale spre suferinţă, dă poeziei „proşcaniene” un interes, manifestat de cititor, spre a-i citi cartea. Anumite frag-mente din „Cupola visului” ce îţi creează diverse stări îi conferă lui Proşcan titlul de poet. Probabil, aceste aspecte îl deosebeşte pe Proşcan de restul aşa-zişilor poeţi prahoveni şi, de ce nu?, mizileni (exemple de aşa-zişi poeţi mizileni sunt multe, însă despre ei vom vorbi altădată). Revenind la subiectul nostru, scriitorul Emil Proşcan dovedeşte prin scrierile sale un talent poetic, dar care mai are mult de muncă până la condiţia unui poet remarcabil. Cu toate astea, volumul „Labirintul oglinzilor” merită atenţia publicului cititor.[sursa]

stats


autor Oana Stoica Mujea, Editura Tritonic

avertisment

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare, independent de valoarea si destinatia lor. Prin urmare, toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Preluarea integrala sau partiala si publicarea lor fara acordul autorului este interzisa. Punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, intra sub incidenta art. 139, indice 8 si constituie infractiune.